Hz. Ali (a.s) Buyurdu ki:

Büyüklere karşı saygılı olun ki çocuklar da size karşı saygılı olsunlar.
Hz. Ali -
Arapça 7. Ders PDF Yazdır e-Posta
Mekzun tarafından yazıldı.   

7. ders:
Bu derste ( ً  )  fetıhten (iki fetha)yı işleyeceğiz. Normal fethadan farkı sona bir “n” harfinin eklenmesidir. İnce harfleri “en” kalın harfları “an” sesiyle okutur.


 

 

Bu tablodan birkaç örnek heceleyelim: elif fetha “e”, del fetha “de” be fetıhten “ben” = edeben. Elif fetha “e”, be fetha “be”, del fetıhten “den” = ebeden. Son kelimeyide size heceleyelim: şin kesra “şi”, del şeddi fetha “dde”, te fetıhten “ten” = şiddeten

İki fetıhten de dikkat edilmesi gereken husus: birkaç harf hariç tüm harflerde elifle beraber yazılır. Ama elif okunmaz. Sonda bulunan elif bu tür durumlarda ölü harftir okunmaz.Harfin altına gelen ( ٍ  )iki çizgiye de kesırten denir. İnce harfleri “in” kalın harfleri “ın” sesiyle okutur.

Örnek heceleme: elif fetha “e”, mim fetha “me”, del kesırten “din” = emedin. Elif fetha “e”, cim fetha “ce”, lem kesırten “lin” = ecelin. Son kelimeyi de heceleyelim: mim fetha “me”, nun sükün “n”, hı fetha “ha”, lem sukün “L”, kaf kesırten “kın” = min halkın(ٌ  ) dammiten, ince harfleri “ün” kalın harfleri “un” sesiyle okutur.


Birkaç örnek heceleme yapalım: elif fetha “e”, del fetha “de”, be dammiten “bün” = edebün. Elif fethe “e”, cim fetha “ce”, lem dammiten “lün” ecelün. Son kelimenin hecesi: mim dammi “mü”, te fetha “te”, kef fetha “ke”, fe şeddi kesra “kki”, lem dammiten “lün” = mütekeffilün.

Bu üç harekeye tenvin denir. Daima kelimenin sonunda bulunur. Ve daima sonu “n” dir. Yani Arapçada ( نْ ) “nun sükün” deriz.


Comments (0)

 

Kitap

Bu Kitabı Okudunuz mu?
Reklam
"İslamiyetin Özü Gerçek Alevilik" bu kitap Aleviliğin ne olduğunu, nasıl bir inanç olduğunu, kısa ve öz bir şekilde anlatacak ve Alevi kardeşlerimizin kendi inançlarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

Facebookta Paylaş

Sayfayı Facebookta Paylaşın

Arkadaşına Tavsiye Et

Aleviyyun.com © 2009 Arap Alevi Bilgilendirme Sitesi