Hz. Ali (a.s) Buyurdu ki:

Büyüklere karşı saygılı olun ki çocuklar da size karşı saygılı olsunlar.
Hz. Ali -
Arapça 1. Ders PDF Yazdır e-Posta
Mekzun tarafından yazıldı.   

Arapça öğrenimi:

Site içinde yaptığımız “Anadilinizi (Arapça) Öğrenme Konusunda Çabanız Var mı?”

Anketine katılan arkadaşların çoğunluğu “öğretecek kimse yok” seçeneğini tıklamıştır. Buna göre Arapçayı öğrenmek isteyen arkadaşlar var; ama ne yazık ki öğretecek bir hoca bulamamaktan şikâyetçi.

Site içinde bu bölümde Arapça dersleri vermeye karar verdik. Bu dersleri başlangıçta Kur’an elif ba’sıyla yapacağız. Arapça okumaya başladıktan sonra ileriki derslerde olabildiğince Arapça dilbilgisini öğretmeye çalışacağız. Yüz yüze eğitim olmadığı için biraz zor olacak; ama çaba sarf edersek eminim ki başarabiliriz.

Derslerden faydalanmaya çalışan arkadaşlardan ricam karşılaştıkları sorunları lütfen bize bildirsinler böylelikle derslerde gerek duyulan yerlere daha ayrıntılı açıklamalar getirerek dersleri daha kolay bir hale getirebiliriz.

Vema tevfiki ille billeh….


1. DersArapça öğreniminin ilk dersinde önce alfabeyi ezberlemek gerekmektedir.

Öncelikle arkadaşlar bilindiği gibi Arapça sağdan sola doğru okunur. Bu nedenle (ا) eliften başlayıp (ي) ye harfinde bitireceğiz.

Tüm harflerin şekillerini ezberleyip telaffuzunu doğru yapmanız gerekmektedir.


ا(ا) ء = elif, hemze : Harekesine göre değer kazanan, değişik şekillerde okunan bir harftir. Harekeleri iler ki derslerde göreceğiz.

ب = be: İki dudağın kuvvetlice kapanmasıyla okunur. Türkçede ki (B) harfi gibi okunur.

ت = te: Dilin ucunun, üst ön dişlerin etlerine dokundurulması suretiyle çıkarılır. Türkçede ki (T) harfi gibidir.

ث = se: Dilin ucunu, yukarı yüzüyle, üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle söylenir. Çok yumuşak ve peltekçe söylenen (se) gibi okunur. Peltek se sesini veren bu harf, Türkçede yoktur. İngilizcedeki “Bath” kelimesinin sonundaki “th” nin okunuşu gibi okunur.

ج = cim: Türkçedeki “C” gibi okunur.

ح = ha: “Ha” sesi boğaz ortasından çıkarılır. Boğaz hiç sıkılmadan ve kalın “ha” yı andırır şekilde okunmalıdır. Bu harf “Hamdi” kelimesindeki “ha” hecesinin okunuşu gibi okunmalıdır. Bizim yerel Arapçadan bu harfin okunuşu ile ilgili birkaç örnek verelim: Hasan ismi ح hafiyle başlar. Bu ismi Arapçamızda telaffuz ettiğimizde: حasen. Mesela Arapçada ip demeye çalışalım: حebıl. Başka bir örnek daha verelim. Bu sefer ki kelimenin ortasında olsun. Kaydı kelimesinin Arapçası: faحas

Bu harf üzerinde kendimizde bazı örnekler bulabiliriz.

خ = hı: Türkçede karşılığı olmayan bu harf, boğazın ağza en yakın kısmından, boğazı hırıldatarak çıkarılır. Bu harf daima kalın okunur. (Almancadaki “bach” kelimesinin sonunda “ch” nin okunuşu gibi. Bizim yerel Arapçadan bu harfin okunuşu ile ilgili birkaç örnek verelim: dayı kelimesinin Arapçasını söyleyelim: خali.

Kardeş kelimesinin Arapçası: خayyi.

Korktu kelimesinin Arapçası: خâfe

Harfin ortada okunduğu bir kelime seçelim: duman kelimesinin Arapçası: deخni veya: duخan

د = del: Türkçedeki “D” harfi gibi farklı tarafı daima ince ve şiddetli okunur.

ذ = zel: Çok yumuşak “Z” ye benzeyen bir harftir. Türkçede yoktur. Dilin ucu ile üst ön dişlerin uçlarından çıkarılır ve peltekçe okunmaya özen gösterilmelidir. Daima ince ve yumuşak seslidir. (İngilizcedeki “The” kelimesinin okunuşu gibi.)

ر = Türkçedeki “R” harfi gibidir. Dilin ucu geriye doğru kıvrılarak üst damağa sertçe dokunmasıyla çıkarılır. Bu harf bazen ince, bazen de kalın okunur. İlerleyen derslerde bu harf üzerinde duracağız.

ز = zeyn: Türkçedeki “Z” harfi gibi. İnce okunur.

س = sin: Türkçedeki “S” harfi gibi. Daima ince okunur.

ش = şin: Türkçedeki “Ş” harfi gibi. İnce ve yumuşak bir harftir.

ص = sad: Türkçedeki kalın “S” harfi gibi okunan bu harf, daima kalın okunur. (sarı kelimesindeki “S” harfi gibi kalın okunur.)

ض = dad: Bu harf Türkçede yoktur. Daima kalın okunur. (dalalet ve darphane kelimelerindeki “D” harfinin okunuşu gibi.

ط = ta: Türkçedeki kalın “T” harfini andırır. Daima kalın okunur. (tayyare ve tarım kelimelerindeki “T” harfinin okunuşu gibi.)

ظ = za: Türkçedeki kalın “Z” harfini andırır. Daima kalın okunur ve dil ucunun ön dişlerin arkasından biraz dışarıya doğru çıkarılması ve dişlerin dil ucuna hafifçe dokundurulmasıyla çıkarılır. (zannetmek kelimesindeki “Z” harfi gibi okunur.)

ع = ‘ayn: bu harf Türkçede yoktur. Boğaz ortasından boğazı hafif sıkarak çıkarılan çatlak bir sestir. İnce okunur. Bu harf içinde örnekler verelim: mesela göz kelimesinin Arapçası: عayn aslında bakarsanız da harf de aynı şekilde telaffuz edilir. Yani harfin ismini söyleyeceğiniz zaman Arapçada göz demeniz yeterli.

Mesela Ali ismi: عali. Mesela köy kelimesinin Arapçası: deعa

Başka bir örnek daha verelim: uzak kelimesi: beعid.

غ = ğayn: Türkçedeki “Ğ” harfine benzemekle beraber daima kalın okunur.

ف = fe: Türkçedeki “F” harfi gibi. Daima ince okunur.

ق = kaf: Dil kökünün damağa dayanmasıyla ortaya çıkar. Daima kalın okunur. (kul kelimesindeki “K” harfi gibi.)

ك = kef: Bu harf Türkçedeki “K” harfine benzetebiliriz. Yinede biraz kalın okunmalıdır. (keser kelimesindeki “K” harfi gibi.

ل = lem: Türkçedeki “L” harfi gibi.

م = mim: iki dudağın hafifçe kapatılmasıyla ortaya çıkar. Türkçedeki “M” harfi gibi.

ن = nun: Türkçedeki “N” harfi gibi okunur.

و = vav: Türkçedeki “U” sesini çıkarıyor gibi dudaklarımızı birbirine dokundurmadan büzerek çıkarırız “vazo” kelimesindeki “va” hecesi gibi.

ه ﮪ: he: Türkçedeki “H” harfi gibi. (heves ve hüner kelimelerinde olduğu gibi.

(ة ) he harfi gibi yazılıp üstünde iki nokta olan bu harfin adı dişilik “te” sidir. normal (ت ) “te” harfi gibi okunur.

لا = lemelif: bu harf ile ilgili ufak bir açıklama yapalım

Bu harf sadece alfabede okunur. İleriki derslerde özellikle hecelemede bu harf okunmaz. Nedenine gelince normalde لا lemelif iki harfin birleşmesinden oluşur.( ل) lem ve ) elif bu iki harf birleşince (لا) lemelif meydana gelir. Ve cümle içinde özellikle hecelerken harflerin isimlerini kullanacağımızda bu harfi iki ye bölüp önce (ل) lem harfi hecelenir sonrada (ا) elif harfi hecelenir….

ي = ye: Türkçedeki “Y” harfi gibidir. Daima ince okunur. Kelime sonunda yazıldığında bazen altında noktalar olmaz.

Arkadaşlar eğer harfleri doğru ve düzgün bir şekilde telaffuz edebiliyorsak onların şekillerini ezberleyebiliriz.


Bu resimde harfler karışık şekilde ve harfin altına Türkçesi yazılmamış. Eğer harfleri ezberledim diyorsanız. Buradan harfleri okumaya çalışın. Unutmayın Arapça sağdan sola doğru okunur.

Not: harfleri ezberlemeden 2. derse geçmeyin.

Comments (1)

 

Kitap

Bu Kitabı Okudunuz mu?
Reklam
"İslamiyetin Özü Gerçek Alevilik" bu kitap Aleviliğin ne olduğunu, nasıl bir inanç olduğunu, kısa ve öz bir şekilde anlatacak ve Alevi kardeşlerimizin kendi inançlarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

Facebookta Paylaş

Sayfayı Facebookta Paylaşın

Arkadaşına Tavsiye Et

Aleviyyun.com © 2009 Arap Alevi Bilgilendirme Sitesi