Hz. Ali (a.s) Buyurdu ki:

Büyüklere karşı saygılı olun ki çocuklar da size karşı saygılı olsunlar.
Hz. Ali -
Hz. Ali (a.s)'nin Buluta Binmesi PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 08 Eylül 2010 15:54

Selman el-Fârisi’den buyuruyor ki: Ömer bin Hattab’a halifeliği devrettikleri zaman, ben, Hasan, Hüseyin, Muhammed bin Hanefiyye, Muhammed bin Ebi Bekir, Ammar bin Yâsir ve Mikdat bin Esved el-Kindi ‘Allah onlardan razı olsun’ İmam Ali’nin evinde bir arada beraberdik. Hasan hazretleri İmam Ali’ye sordu ki: “Ey Emir’ül Müminin! Süleyman aleyhisselam rabbinden başkasına daha verilmemiş bir mülk istemişti ve ona bu mülk verildi. Sen Süleyman’ın sahip olduğu mülke sahip misin?  İmam Ali buyurdu ki:

Taneyi yaran Allah’a ant olsun ki, Davut oğlu Süleyman şanı yüce olan Allah’tan mülk istemişti ve Allah ona istediğini verdi. Senin baban da öyle bir mülke sahip ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemden başka ne öncekiler, ne de sonrakiler bu mülke sahip olmuştur. Hasan hazretleri sordu ki: “Ey Emir’ül Müminin! Şanı yüce olan Allah’ın sana vermiş olduğu faziletin kerametini göstermeni istiyoruz” İmam Ali buyurdu ki: “İnşallah sizlere bu kerametlerimi göstereceğim” Emir’ül Mümimin Ali ayağa kalkıp abdest aldı, iki rekat namaz kıldı, sonra da Allah’a hiç kimsenin anlamadığı dualarla dua etti. Sonra eliyle batıya doğru işaret etti, hızlı bir şekilde bir bulut gelip evin üstünde durdu, onun yanında da bir bulut daha geldi. Emir’ül Müminin ona buyurdu ki: “Ey bulut, Allah’ın izniyle in. Bulut inip dedi ki: “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, Muhammed Allah’ın Resulü’dür, sen de onun halifesi ve vasisin. Her kim senden şüphe ettiyse helak oldu, her kim de sana tutunduysa kurtuluş yoluna geldi” Sonra bulut yere halı gibi serildi. Sonra Emir’ül Müminin Ali (a.s) “Buluta oturun” buyurdu. Oturduk ve yerimizi aldık. Sonra diğer buluta işaret etti. Bulut hemen inip önceki bulutun söylediği  sözlerin aynısını söyledi. Sonra İmam yalnız başına onun üzerine oturdu ve bazı kelimeler söyledi ve ona batıya doğru hareket etmesi için işaret etti. Bulutlar yükselmeye ve ilerlemeye başladılar. Sonra Hasan hazretleri dedi ki: “Ey Emir’ül Müminin! Davut oğlu Süleyman aleyhisselama parmağındaki yüzük ile ona itaat ediyorlardı. Emir’ül Müminin’e ne ile itaat ediliyor?” Emir’ül Müminin Ali buyurdu ki: “Ben Allah’ın yeryüzündeki gözüyüm, ben Allah’ın yaratıkları üzerine onun diliyim, ben Allah’ın sönmeyen nuruyum, ben içinden geçilmesi gereken kapısıyım, ve onun yaratıkları üzerine onun hüccetiyim. Sizlere Davut oğlu Süleyman’ın yüzüğünü göstermemi ister miydiniz?” Hazır olanların hepsi dediler ki: “Evet, isteriz.” İmam Ali, elini cebine koyup içinden altından kırmızı yakutlu bir yüzük çıkadı. Üstüne şöyle bir yazı yazılı idi: “Muhammed ve Ali” Bu durum karşısında hayret ettik.
İmam Ali buyurdu ki: “Sizlere Süleyman (as)’ı göstermemi ister miydiniz?” Hazır olanların hepsi dediler ki: “Evet, isteriz.” İmam Ali ayağa kalkıp dışarı yürüdü ve hepsi onu takip ettiler. Birden kendilerini bir bahçede gördüler. Orada her çeşit meyve, ötüşüp uçan çeşitli kuşlar ve renk renk akan ırmakları gördüler. Uçuşan kuşlar, Emir’ül Müminin Ali’yi gördüklerinde hepsi etrafında uçuşmaya başladılar. Bahçenin ortasına vardıklarında, orada bir seririn üzerine genç birinin uzanıp yattığını gördüler. Emir’ül Müminin cebindeki yüzüğü çıkarıp o gencin parmağına taktığında, Süleyman (as) olan bu genç hemen ayağa kalkıp şöyle dedi: “Selamün aleyküm ey Emir’ül Müminin. Ey Alemlerin Rabbinin peygamberinin vasisi. Allah’a ant olsun ki sen, en büyük sadık ve en azim faruksun. Sana tutunanlar kurtulmuş ve seni terk edenler de şüphesiz olarak kaybetmişlerdir. Ben şanı yüce olan Allah’tan siz Ehl-i Beyt’in hürmeti ve kerameti hakkı için mülkümü istemiştim ve bununla isteğim yerine getirildi”
Biz Süleyman aleyhisselamdan bunları duyunca kendimi tutamayarak, Emir’ül Müminin Ali’nin ayaklarına kapandım, ayaklarını öperek, Allah’ın onlardan her tür kiri günahı giderip onları tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt’in velayetine tabi kıldığı için Allah’a hamd ettim. Sonra da arkadaşlarımın hepsi benim yaptığımı yaptılar.
Sonra Emir’ül Müminin’e: “Kâf’ın arkasında ne var?” diye sordum. Hz. Ali (a.s) buyurdu ki: “Onun arkasındaki ilim size ulaşmamıştır.” Dedik ki: “Peki siz biliyor musunuz, Ey Emir’ül Müminin?” Buyurdu ki: “Onun arkasındaki bilgisi benim için bu dünyanın hali ve içindeki ilim gibidir. Ben ona Resulullah (saa)’tan sonra hafizim, şahidim, sonra benden sonra çocuklarım olan vasiler.” Sonra buyurdu ki: “Ben gök yollarını yeryüzü yollarından daha iyi tanırım. Meknun ve mahzun isim biziz. Allah’a onunla sorulursa icabet edeceği güzel isimler biziz. Arş’ın üzerine yazılan isimler biziz. Bizim için Allahu Teala göğü, yeryüzünü, Arş’ı, Kürsi’yi, cenneti, cehennemi yarattı. Melekler, tesbihi, takdisi, tevhiti, tehlili, tekbiri bizden öğrendiler. Adem’in Rabbinden onlarla telakki edip, onun tövbesini kabul ettiği kelimeler biziz.

(el-Meclisi “Bihâr’ül Envâr” C.27, S.33-38 Müesseset’ül Vefa 1404 H Beyrut Bas. / Seyyid Haşim el-Behrâni “Medinet’ül Meâciz” C.1, S.237-241 Müesseset’ül Alemi Lil Matbûât H.1423 Beyrut Bas./ Mirza Hüseyin en-Nuri et-Tıbrisi “Nefsir Rahman fi Fadail Selman” S.471-476 / Hasan bin Süleyman el-Hilli “el-Muhtadar” S.71-76 Menşurat el-Matbaatil Hayderiyye H.1370 Necef Bas. / Şeyh Ebu Hasan el-Mirandi “Mecma’ün Nureyn” S.216-221 / es-Seyyid Radi el-Musevi el-Müstanbat “el-Katra fi Menâkıb en-Nebi vel-İtra” C.1, S.121-122 Tahran Bas. / Merkez el-Mustafa Ba’d Keramet Emirül Müminin ve Mucizatihi S.1218-1219 / Merkez el-Mustafa “Nimazic Min Kerametil Eimme ve Mucizatihim” S.1275-1276 / Merkez el-Mustafa “Ammar bin Yasir” C.2, S.108 / Minhâc’it Tahkîk İlâ Sevâ’it Tarîk / El-Erdebili “Hadikat’üş Şia” / Nevadir’ül Hikme / Ensab’ün Nevasib)

 

Comments (1)

 

Kitap

Bu Kitabı Okudunuz mu?
Reklam
"İslamiyetin Özü Gerçek Alevilik" bu kitap Aleviliğin ne olduğunu, nasıl bir inanç olduğunu, kısa ve öz bir şekilde anlatacak ve Alevi kardeşlerimizin kendi inançlarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

Facebookta Paylaş

Sayfayı Facebookta Paylaşın

Arkadaşına Tavsiye Et

Aleviyyun.com © 2009 Arap Alevi Bilgilendirme Sitesi